Masz pytanie - zadzwoń! 606 489 193


Skontaktuj się z nami

zadzwoń :
606 489 193
lub  napisz :
kontakt@greengaz.eu


INFORMACJE O GAZIE PŁYNNYM


Zalety gazu płynnego

 • gaz  płynny  spala  się  czysto  i  bezzapachowo  a  produktami spalania  są  dwutlenek węgla i woda
 • w procesie  spalania  nie  powstają  tlenki siarki  uznawane  za  główną  przyczyna kwaśnych  deszczy
 • gaz płynny  jest  paliwem  wysokoenergetycznym
 • w procesie  spalania  gazu płynnego  nie  powstaje   odpad  w  postaci popiołu
 • szerokie  zastosowanie : ogrzewanie  domu , wody , podłączenie  do kuchenki gazowej
 • budynek mieszalny ogrzewany  gazem płynnym  nie  musi  posiadać  tzw."kotłowni"
 • niższe  koszty  ogrzewania  w  stosunku  do  ogrzewania  elektrycznego
 • Pod  nazwą  gaz  płynny  należy  rozumieć  mieszaninę: propanu, propylenu, butanu i butylenu  oraz  innych węglowodorów. Gaz  płynny  w temperaturze  oraz  pod  stosunkowo  niewielkim ciśnieniem par własnych ulega skropleniu przechodząc w fazę  ciekłą .

  Jaki  gaz  stosowany  jest  do  ogrzewania  budynków?


  Ze  względu  na  właściwości  fizyko-chemiczne  do  ogrzewania  budynków   stosowany  jest propan.

  Właściwości  gazu  płynnego:


  Ciepło spalania:
  Całkowita ilość energii otrzymanej w wyniku spalenia określonej ilości paliwa pod warunkiem stałego ciśnienia.

  Ciepło parowania:
  Całkowita energia niezbędna aby określona ilość (masa) paliwa zmieniła stan z fazy ciekłej do fazy gazowej.

  Rozszerzalność cieplna
  Jest to zwiększenie objętości podczas jego ogrzewania.

  Gęstość gazu płynnego
  Gaz płynny LPG jest zawsze cięższy od powietrza.
  Gdy przyrównamy gęstości powietrza i propanu, butanu oraz propan-butanu w stanie gazowym, otrzymamy:
  PROPAN    2,018/1,293 = 1,56 (kg/m3)
  BUTAN    2,703/1,293 = 2,09 (kg/m3)
  PROPAN-BUTAN    2,361/1,293 = 1,82 (kg/m3)
  (przy temperaturze 0°C i ciśnieniu 0,1 MPa)

  Wartość opałowa
  to całkowity efekt cieplny spalania.

  Proces spalania
  proces polegający na łączeniu się gazu z tlenem z wraz z wydzielaniem ciepła i spalin.
  Porównanie wartości opałowej różnych nośników energii
  Wartość opałowa wybranych nośników energii
  Rodzaj paliwa    Jednostka sprzedaży    Wartość opałowa    Jednostka wartości opałowej
  Energia elektryczna1 kWh3,6MJ/kWh
  Węgiel kamienny1 kg24,5-33,8MJ/kg
  Koks1 kg30,5MJ/kg
  Olej opałowy ECOTERM1 kg
  1l
  43,2
  38,8
  MJ/kg
  MJ/l
  Benzyna1 kg
  1l
  43,5
  39,2
  MJ/kg
  MJ/l
  Propan-butan (1:1) faza ciekła
  Propan-butan (1:1) faza ciekła
  Propan-butan (1:1) faza gazowa  
  1 kg
  1l
  1 m3
  43,5
  39,2
  106,9
  MJ/kg
  MJ/l
  MJ/m3
  Propan faza ciekła
  Propan faza ciekła
  Propan faza gazowa
  1 kg
  1l
  1 m3
  46,3
  23,6
  91,3
  MJ/kg
  MJ/l
  MJ/m3
  Butan faza ciekła
  Butan faza ciekła
  Butan faza gazowa 
  1 kg
  1l
  1 m3
  45,6
  26,4
  122,6
  MJ/kg
  MJ/l
  MJ/m3
  Gaz ziemny GZ-501 m334,4MJ/m3  Przeliczenia wartości opałowej dla różnych nośników energii w odniesieniu do gazu płynnego
  Nośnik energii    Jednostka    Propan-butan1 : 1
  Energia elektryczna    1 kWh    0,14 l
  Węgiel kamienny    1 kg    1,17l
  Koks    1 kg    1,22 l
  Olej opałowy    1 l    1,55 l
  Benzyna    1l    1,56 l
  Gaz ziemny    1 m3    1,37 l


  Przeliczenie wartości opałowej mieszaniny propan-butan w odniesieniu do innych nośników energii
  Nośnik energii    Jednostka Jednostka Nośnik energii
  Propan-butan 1 : 11 l6,97 kWh Energia elektryczna
  0,85 kgWęgiel kamienny
  0,79 kgKoks
  0,66 lOlej opałowy
  0,65 lBenzyna
  0,74 m3Gaz ziemny

  Przeliczenie wartości opałowej propanu w odniesieniu do innych nośników energii
                                              
  Nośnik energii    Jednostka Jednostka Nośnik energii
  Propan 1 : 11 l6,57 kWhEnergia elektryczna
  0,80 kgWęgiel kamienny
  0,79 kgKoks
  0,66 lOlej opałowy
  0,65 lBenzyna
  0,74 m3Gaz ziemny

  Właściwości chemiczno-fizyczne propanu i butanu
     
  JednostkaPropanButan
  Wzór chemicznyC3H8C4H10
  Stan skupienia w temperaturze 20°CGazGaz
  BarwaBezbarwnyBezbarwny
  ZapachBez zapachuBez zapachu
  Temperatura wrzenia (przy ciśnieniu 0,1MPa) °C-42,1-0,5
  Gęstość względem powietrza1,562,09
  Gęstość w stanie gazowym w temp. 0°C przy ciśnieniu 0,1MPa kg/m32,0192,703
  Gęstość w stanie skroplonym w temperaturze 15°C kg/dm30,5090,582
  Objętość 1 kg gazu w stanie skroplonym dm31,961,72
  Objętość 1 kg gazu w stanie gazowym dm3522392
  Objętość 1 dm3 gazu w stanie skroplonym do objętości w stanie gazowym dm3:dm31:2671:227
  Temperatura płomienia °C1925897
  Temperatura samozapłonu w mieszaninie z powietrzem °C510490
  Ciepło spalania MJ/m399,2133,2
  Wartość opałowa MJ/m391,3122,6
  Ciepło spalania MJ/kg50,449,7
  Wartość opałowa MJ/kg46,345,6
  Granica wybuchowości % obj.2,1-9,51,5-8,5

     Copyright C 2012 GreenGaz. All Rights Reserved.   Regulamin strony